Mgr. Kateřina Toušková

Franklin Method® Equestrian Spine and Core Trainer

Franklin Method® Equestrian Pelvis Trainer

Franklin Method® Equestrian Lower Leg Trainer

Franklin Method® Equestrian Shoulder Trainer

První licencovaný trenér Franklin Method® Equestrian v České Republice

Jmenuji se Kateřina Toušková a ve své práci se věnuji sportovní fyzioterapii v jezdectví. Od dětství se věnuji jezdectví ale nakonec jsem si pro svoje studium vybrala lidskou fyzioterapii. Protože jsou koně stále mým velkým koníčkem, rozhodla jsem se propojit je i se svojí prací. Stejně jako kůň potřebuje dobrého trenéra, a občas fyzioterapeuta nebo chiropraktika, tak i jezdec někdy potřebuje takovouto péči.

Od roku 2017 jsem instruktorkou jezdectví pod ČJF. Mým cílem v tréninku je uvolněný jezdec v rovnováze a psychické pohodě s uvolněným koněm, který ochotně a s chutí pod jezdcem pracuje. Protože jsem hledala cestu která ucelí a propojí všechno co chci dělat a čeho chci při práci dosáhnout, rozhodla jsem se na začátku roku 2020 odjet za vzděláním do Anglie. V Anglii jsem absolvovala intenzivní kurz rozdělený do dvou týdenních modulů a stala jsem se tak prvním licencovaným trenérem Franklinovy metody pro jezdce v České republice. Na podzim 2020 jsem odjela za dalším studiem na kurz do Holandska a dokončila jsem si tak vzdělání jako Franklin Method Equestrian Trainer Level 1. Do Holandska jsem odjela i v roce 2022  na 3 kurz pro trenéry Franklin Method pro jezdce.

V roce 2021 jsem úspěšně ukončila bakalářské studium fyzioterapie a v roce 2023 navazující magisterské studium fyzioterapie. Aktuálně ještě pokračuji ve studiu na jiném navazujícím magisterském oboru, který bude mít přínos pro moji praxi.

Krom Franklinovy metody se věnuju i klasickým u nás známějším metodám, pro uvolnění těla a řešení pohybových problémů, jako jsou sportovní masáže nebo kineziotaping.

Co se týče jezdectví, tak se s mojí letos jedenáctiletou kobylou závodně věnuji drezurnímu ježdění, aktuálně na stupni S, a pro radost občas i parkurům do stupně ZL. Baví nás i bezudidlové ježdění, a zjišťuji, že právě bez udidla jen na ohlávce nebo nákrčáku získávám od kobyly tu nejlepší zpětnou vazbu ke svým vlastním chybám v sedu, která mi pomáhá se posouvat dál.

Trenéři Franklin Method pro jezdce

Najdete mě také na oficiálním webu franklinmethodequestrian.com