• Dynamic Neuro-cognitive Imagery

    Dynamic Neuro-cognitive Imagery

    Využití dynamických nervově-poznávacích představ

Dynamic Neuro-cognitive Imagery (DNI)™ je na představách (fantazii a zobrazování) založená metoda pro zlepšení koordinace vlastních pohybů a postavení těla. DNI používá progresivní pohybová cvičení v kombinaci s různými metodami představ a vizualizací, které nás upozorňují na naše vlastní anatomické struktury a jejich umístění v těle, biomechaniku těla a také funkční vztahy mezi jednotlivými částmi těla během pohybu. Tento trénink nás vede k tomu, abychom si všímali, zamýšleli se a používali své rozšířené anatomické znalosti ke zlepšení kvality pohybu a optimalizaci pohybů jednotlivých částí těla. DNI začleňuje do cvičení pohybovou zkušenost, anatomické a biomechanické znalosti, představy o pohybu a smyslové vjemy, stimulaci proprioreceptorů, self-talk a self-touch.

DNI™ je akademický termín zahrnující metodu vizualizací vyvinutou Erickem Franklinem a spojuje všechny vědomosti se stávajícími aktualizacemi informací a vylepšeními z našich klinických zkušeností a souvisejícího akademického výzkumu.

DNI™ je doposud jediným komplexním přístupem v tréninku představivosti, který studentům poskytuje systematický koncept k učení a používání pro sporty, tanec i v každodenním životě. Jako takový, ho lze použít na všechny pohybové techniky a cvičení, včetně jógy, pilates, Feldenkrais a dalších. DNI je také jediným přístupem který nabízí řízená školení lektorů se zavedeným sylabem, kde své schopnosti předávají oficiálně vyškolení trenéři.

Dynamic Neuro-cognitive Imagery