• Franklin Method ®

    Franklin Method ®

    Zlepšení koordinace a povědomí o vlastním těle

Franklinova metoda ® je kreativní pohybový koncept vyvinutý Erickem Franklinem ke zlepšení koordinace a povědomí o vlastním těle. Využívá Dynamickou neuro-kognitivní představivost, uvědomění si anatomie našeho těla a specifický způsob vzdělávání k vytvoření pozitivní změny, která zůstává v našem těle i v naší mysli. Franklinova Metoda byla vyvinuta v roce 1994 a vyučuje se po celém světě, včetně univerzit ve Vídni, Kolíně nad Rýnem, Karlsruhe a Juilliard School v New Yorku.

Jedním z největších objevů 21. století je plasticita mozku; to znamená, že životy které žijeme formují to, jak se bude náš mozek rozvíjet, a právě Franklinova metoda ® je průkopníkem ve využívání této neuroplasticity mozku. Ukazuje nám, jak používat mozek ke zdokonalení tělesných funkcí a učí nás, jak využít transformační sílu naší mysli. Může být využita ke zlepšení našich schopností, a i běžných denních činností, protože všechno co začíná s naším vědomím máme sílu změnit.

Franklinova metoda ® nás učí dynamicky vyrovnávat tělo a jak se pohybovat s maximální efektivitou, aby naše tělo zůstalo pružné a plné energie. Celé naše tělo je součástí symfonie koordinovaných pohybů a naše držení těla se mění v každém okamžiku. Náš mozek a celý nervový systém musí v každém momentu koordinovat a usměrňovat končetiny, pojivové tkáně, svaly, jednotlivé klouby a všechny pohyblivé části s ohledem na gravitaci; a zároveň zpracovává, jako zpětnou vazbu, informace o jejich poloze. Takže, v jistém smyslu, je náš postoj (pozice těla) znovu nalezen v každém okamžiku.

Franklinova metoda ® je pravidelně vidět na konferencích fyzioterapie, tance, pilates a jógy, a v současnosti ji začleňují do běžné zdravotní péče ve Švýcarsku.

Franklin Balls /
Franklinovy míčky

Franklinovy míčky, válečky a gumy jsou důležitou součástí pohybového konceptu Ericka Franklina. Využíváme je jak v tréninku na zemi, tak potom i v práci na koni, kde nám slouží k lepšímu uvolnění se, uvědomění si našich pohybů a ke zlepšení propriocepce (polohocitu a pohybocitu). Míčky a rollery se používají v různých velikostech, naplněné vzduchem nebo vodou, s texturou nebo hladké. Pokud chceme dosáhnout pozitivní změny v našem těle, je proto vždy důležité vybrat správný míček pro konkrétní partii těla a fyzickou zdatnost jezdce.

Franklin Method

Eric Franklin

Eric Franklin je sportovní pedagog, univerzitní učitel, tanečník a choreograf, který ve své práci kombinuje různé kreativní způsoby práce s vlastním tělem a stimulace nervových drah.
Vystudoval univerzitu v Curychu a výtvarná umění na University’s Tisch School of the Arts v New Yorku. Vyučuje na universitách a školách po celém světě, včetně Juilliard School v New Yorku, Rutgers University, Vídeňské univerzitě, Royal Ballet School a Laban Center v Londýně. Vyučoval také na světovém turné tanečních společností Beyonce a Celine Dion.

Svou speciální metodu pro zlepšení koordinace pohybů (Franklin Method ®) vyvinul již před více než 25 lety. Nejdříve ji učil ve Švýcarsku, Německu a Rakousku a později i v USA, Číně, Japonsku a mnoha dalších zemích.
Aktuálně Erik prezentuje svoji práci na mnoha světových konferencích, jako je třeba Světový kongres pro bolesti dolní části zad a pánve, Pilates Method Alliance a Mezinárodní asociace pro taneční medicínu a vědu.

Eric Franklin je autorem 21 knih, včetně Dynamic Alignment through Imagery (2012), Dance Imagery for Technique and Performance (2013), Relax your Neck – Liberate your Shoulders (2002), Pelvic Power (2003), Inner Focus, Outer Strength (2006) and Beautiful Body, Beautiful Mind (2009). Některé jeho knihy už byly přeloženy do němčiny, italštiny, španělštiny, polštiny, francouzštiny, češtiny, čínštiny a korejštiny.